Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

18:02
18:01
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
18:00
17:58
5781 d909 500
06:15
Potrzebuję z tobą chwil zwykłych, które i tak będą niezwykłe po chwili z tobą 
— Maciej Wierszycki
Reposted frommessinhead messinhead

July 17 2018

17:49
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
17:48
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.

July 16 2018

09:37
9169 892b 500
może karma wraca...

July 15 2018

21:25
am I born to be alone?
— 19:16
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaToshi Toshi

July 14 2018

22:06
8794 5b42 500
Reposted frominfrezja infrezja
22:05
9007 a80f 500
A. Ciarkowska
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
21:59
A przeszłość miała to do siebie, że lubiła się o człowieka upominać właśnie wtedy, kiedy ten chciał ją puścić wolno.
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
21:54
16:44
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
16:36
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
14:21
Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz
— Janusz L. Wiśniewski "S@motność w Sieci"
14:05
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
14:04
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa

July 13 2018

17:52
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viaiammistake iammistake
17:52
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl