Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

06:49

April 23 2018

17:10
Nikt na świecie nienawidzi mnie tak, jak ja siebie sam...
— --
Reposted fromluron luron
17:09
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
17:08
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
17:03
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
17:01
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMsChocolate MsChocolate
16:02
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— Faulkner
Reposted fromherside herside viabadblood badblood
15:42
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabadblood badblood
15:39
0449 532a
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
08:00
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
08:00
7299 5c9c
Reposted fromdziewcze dziewcze viatobecontinued tobecontinued
08:00
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
07:56
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
07:56
5003 5650 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
07:20
07:20
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
07:19
1427 c62a
Reposted fromwwannie wwannie vialaparisienne laparisienne
07:16
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
07:16

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vialentilcia lentilcia

April 22 2018

18:30
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl