Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

13:10

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viabreatheslow123 breatheslow123
13:09
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaSkydelan Skydelan
13:04
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabzdura bzdura
13:03

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
13:02
4451 81f7
01:09
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viaspokodama spokodama
01:08
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko

November 20 2017

12:04
8131 3f58

November 19 2017

23:32
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
23:31
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
23:31
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
23:30

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska

November 17 2017

11:00

November 16 2017

20:43
19:46

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
19:46
19:46
9726 b2b7
Reposted fromnewgirl newgirl vianikotyna nikotyna
19:39
19:35
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna
19:33
Gdybyś był, kimś innym niż jesteś..
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl